برگزاری نمایشگاه و همایش

در همایش و نمایشگاه "خواهید درخشید" این را با ما تجربه کنید.

سازماندهی این واحد به گونه ای است تا با برنامه ریزی های قبل از اجرا و مدیریت حین اجرا، همایش ها، رویدادها، نمایشگاه ها و سمینارها به نحوی شایسته برگزار شوند و اهداف مورد نظر مشتری محقق شود.

برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
✅ ارائه برنامه جامع برگزاری رویدادها
✅ رزرو سالن های همایش در سراسر کشور
✅ تهیه برترین منوهای غذا و میان وعده در سراسر کشور
✅ در اختیار داشتن تیم های حرفه ای جهت محافظ شخصی، پروموشن، تشریفات CIP و VIP همراه با برترین اتومبیل های تشریفات
✅ دعوت از برترین هنرمندان، مجریان، کمدین ها، آکروبات بازها و تیم های موسیقی سنتی و پاپ در کل کشور امکان برگزاری نشست های مطبوعاتی و مصاحبه توسط اصحاب رسانه سازماندهی و اجرای کلیه امور مربوط به رویداد