طراحی و توسعه وبسایت

مراحل طراحی و توسعه وبسایت در شرکت پارسی نگاران

جلسه اولیه و تحلیل خواسته ها

اولین قدم برای ایجاد وب سایت ، جمع آوری اطلاعات در مورد نیاز شما، افق شرکت شما و اهدافی که از ایجاد وب سایت ، به دنبال آن هستید ، است . در جلسه ای که برگزار می شود نیاز شما شناسایی شده ، استراژی پروژه و اهداف نیز تعیین می شوند .

برنامه ریزی

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از جلسه اولیه ، نیاز ، اهداف و سلایق شما ، تیم طراحی ما قالب گرافیکی و همچنین تیم توسعه امکاناتی که مورد نیاز وب سایت شما است را برای مرحله بعد ، بررسی و در نظر می گیرند .

طراحی و برنامه نویسی

تیم طراحی ما با توجه به نیاز ، اهداف و سلایق شما قالب اختصاصی برای شما طراحی می کند . همچنین در این مرحله تیم توسعه ما ، امکاناتی که وب سایت شما نیاز دارد را به پروژه اضافه می کند .

تست

پس از طراحی ممکن است نیاز باشد تغییراتی روی قالب گرافیکی اعمال شود که در این مرحله قالب به مشتری نمایش داده می شود و در صورتی که تغییراتی لازم باشد ، به تیم طراحی ارجاع داده می شود. همچنین پس از برنامه نویسی وب سایت و انتقال آن به هاست ممکن است مشکلاتی در وب سایت بوجود آید که پس از تست ، این مشکلات برای برطرف شدن به تیم توسعه ارجاع داده می شود .

راه اندازی

پس از تست کامل پروژه حالا نوبت به راه اندازی وب سایت رسیده است . همچنین در این مرحله آموزش کامل کار با مدیریت وب سایت به شما داده می شود و پروژه تحویل شما می گردد .