همکاری با گروه دیرین دیرین در راستای فرهنگ سازی و دریافت مجوز و کپی رایت کلیپ های جلوگیری از آلودگی آب سفارش اختصاصی شرکت آب منطقه ای و طراحی کاور

طراحی، چاپ و نصب بیلبورد در سطح شهر ، نمایندگی هیوندای غلامی
طراحی| چاپ | نصب بیلبورد در سطح شهر | نمایندگی هیوندای غلامی
2019-06-22
طراحی بروشور a4 و 2 لتی
طراحی بروشور 2لتی در سایز A4
2019-06-20
همکاری با گروه دیرین دیرین در راستای فرهنگ سازی و دریافت مجوز و کپی رایت کلیپ های جلوگیری از آلودگی آب سفارش اختصاصی شرکت آب منطقه ای و طراحی کاور

همکاری با گروه دیرین دیرین در راستای فرهنگ سازی و دریافت مجوز و کپی رایت کلیپ های جلوگیری از آلودگی آب سفارش اختصاصی شرکت آب منطقه ای و طراحی کاور